NABÍDKA DAŇOVÝCH PUBLIKACÍ

„DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE za rok 2020 s podrobnými komentáři a příklady“

 Publikace přibližuje na téměř 700 stránkách textu přehlednou a čtivou formou ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se daňových a nedaňových výdajů ve skutečně prokázané výši s pomocí srozumitelných komentářů a příkladů a to tak, aby její uživatel nabyl značnou jistotu při uplatňování daňových výdajů za rok 2020 a tím i v daňovém přiznání za zdaňovací období 2020.

Podrobně členěný obsah umožňuje snadné vyhledávání v publikaci a jednotlivá ustanovení týkající se daňových a nedaňových výdajů, jsou pro přehlednost proložena tučným písmem.

V publikaci jsou k jednotlivým ustanovením přidány stovky praktických komentářů a příkladů.

Naleznete v ní i řadu existujících stanovisek Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství k daňovým výdajům a rozsudků Nejvyššího správního soudu týkajících se technického zhodnocení a dalších daňových výdajů.

Publikace také upozorňuje na dosud Parlamentem ČR schválenou možnost využití mimořádných daňových odpisů u hmotného majetku v odpisové skupině 1, který bude možno odepsat již během 12 měsíců a u hmotného majetku v odpisové skupině 2, který bude možno odepsat již během 24 měsíců, na zvýšení limitu u hmotného majetku a technického zhodnocení ze 40 000 Kč na 80 000 Kč, na zrušení daňového odpisování nehmotného majetku a na další změny týkající se daňových výdajů, které bude možno využít již v roce 2020.  

Cena publikace činí 299 Kč. Tato cena je konečná.

Publikace je zasílána formou přílohy ve formátu word do 24 hodin po jejím objednání a to e-mailem spolu s fakturou.

V případě Vašeho zájmu zašlete  objednávku a fakturační údaje  e-mailem na adresu  miloshovorka@volny.cz  (u stálých odběratelů fakturační údaje není třeba, nedošlo-li k jejich změně).

—————————————————————————————————————————-

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2020″

(nejnovější stav k 1.9.2020) s názornými komentáři a příklady

Autor: Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, autor řady daňových publikací

Jedná se o kompletní znění zákona o daních z příjmů, ve kterém jsou přehledně vyznačeny a popsány všechny změny od zdaňovacího období 2020, a do kterého jsou k jednotlivým ustanovením zapracovány stovky praktických komentářů, příkladů a funkčních odkazů a existující stanoviska Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství (právní stav k 1. 9. 2020).

Publikace má značné množství prakticky umístěných vazeb na další právní předpisy, které se zákonem o daních z příjmů souvisí.

Publikace poskytuje na více než 2000 stránkách textu značnou informační základnu pro správnou aplikaci zákona o daních z příjmů v praxi po změnách pro zdaňovací období 2020.

Cena publikace činí 349 Kč. Tato cena je konečná.

Publikace je zasílána ve formátu word do 24 hodin po jejím objednání a to e-mailem spolu s fakturou.

V případě Vašeho zájmu zašlete  objednávku a fakturační údaje  e-mailem na adresu  miloshovorka@volny.cz  (u stálých odběratelů není třeba, nedošlo-li ke změně).

——————————————————————————————————————————–

„Zákon o DPH v roce 2020“

(právní stav k 1. 9. 2020 s početnými komentáři a příklady)

Autor: Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, autor řady daňových publikací

Jedná se o kompletní znění zákona o DPH, s tím, že k jeho jednotlivým ustanovením jsou zapracovány stovky praktických komentářů a příkladů  a také existující stanoviska Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství a zajímavé rozsudky Nejvyššího správního soudu (právní stav k 1. 9. 2020).

Publikace poskytuje na více než 1 500 stránkách textu značnou informační základnu pro správnou aplikaci zákona o DPH v roce 2020 v praxi.

Cena publikace činí 349 Kč. Tato cena je konečná.

Publikace je zasílána ve formátu word do 24 hodin po jejím objednání a to e-mailem spolu s fakturou.

V případě Vašeho zájmu zašlete  objednávku a fakturační údaje  e-mailem na adresu  miloshovorka@volny.cz  (u stálých odběratelů není třeba, nedošlo-li ke změně).

——————————————————————————————————————————–

Daňové publikace
  • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE za rok 2020 s podrobnými komentáři a příklady“
  • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2020 s podrobnými komentáři a příklady
  • Zákon o DPH v roce 2020 s podrobnými komentáři a příklady

    Podrobnou nabídku daňových publikací naleznete v sekci Nabídka daňových publikací.

    Autorem daňových publikací je Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, autor desítek daňových publikací a stovek článků s daňovou tématikou (např. nakladatelství SAGIT, VERLAG DASHÖFER a další)