NABÍDKA DAŇOVÝCH PUBLIKACÍ

„DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE ZA ROK 2017″

(stav k 31.12.2017) s komentáři a příklady

Autor: Ing. Miloš Hovorka,  daňový poradce, autor řady daňových publikací (např. „Praktický průvodce zákonem o daních z příjmů“,“Daňové triky a tipy“, vydáno v nakladatelství SAGIT).

Publikace přibližuje na téměř 600 stránkách textu přehlednou a čtivou formou ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se daňových a nedaňových výdajů ve skutečně prokázané výši s pomocí srozumitelných komentářů a příkladů a to tak, aby její uživatel nabyl značnou jistotu při uplatňování daňových výdajů za rok 2017 a tím i v daňovém přiznání za zdaňovací období 2017.

Podrobně členěný obsah umožňuje snadné vyhledávání v publikaci a jednotlivá ustanovení týkající se daňových a nedaňových výdajů, jsou pro přehlednost proložena tučným písmem.

V publikaci jsou k jednotlivým ustanovením přidány stovky praktických komentářů a příkladů.

Naleznete v ní i řadu existujících stanovisek Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství k daňovým výdajům a rozsudků Nejvyššího správního soudu týkajících se technického zhodnocení a dalších daňových výdajů.

Cena publikace činí 299 Kč. Tato cena je konečná.

Publikace je zasílána formou přílohy ve formátu word do 24 hodin po jejím objednání a to e-mailem spolu s fakturou.

V případě Vašeho zájmu zašlete  objednávku a fakturační údaje  e-mailem na adresu  miloshovorka@volny.cz  (u stálých odběratelů není třeba, nedošlo-li ke změně).

——————————————————————————————————————————–

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2017          s komentáři a příklady“

(nejnovější stav k 1. 7. 2017)

UKÁZKA Z PUBLIKACE

Autor: Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, autor řady daňových publikací (např. „Praktický průvodce zákonem o DPH“, vydáno v nakladatelství SAGIT)

Jedná se o kompletní znění zákona o daních z příjmů, ve kterém jsou vyznačeny všechny změny od roku 2017, včetně změn, u nichž nastala účinnost od 1. 7. 2017 a které jsou platné pro zdaňovací období 2017, a do kterého jsou k jednotlivým ustanovením zapracovány stovky praktických komentářů, příkladů a funkčních odkazů a taktéž stanoviska Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství.

Publikace má značné množství prakticky umístěných vazeb na další právní předpisy, které se zákonem o daních z příjmů souvisí.

Publikace poskytuje na téměř 1 600 stránkách textu značnou informační základnu pro správnou aplikaci zákona o daních z příjmů v praxi po četných změnách pro rok 2017.

Cena publikace činí 349 Kč. Tato cena je konečná.

Publikace je zasílána ve formátu word do 24 hodin po jejím objednání a to e-mailem spolu s fakturou.

V případě Vašeho zájmu zašlete  objednávku a fakturační údaje  e-mailem na adresu  miloshovorka@volny.cz  (u stálých odběratelů není třeba, nedošlo-li ke změně).

——————————————————————————————————————————–

 

„Zákon o DPH v roce 2017“

(stav k 1. 7. po velké novele zákona) s početnými komentáři a příklady

Autor: Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, autor řady daňových publikací (např. „Praktický průvodce zákonem o DPH“, vydáno v nakladatelství SAGIT)

Jedná se o kompletní znění zákona o DPH, ve kterém jsou vyznačeny všechny změny od roku 2017 (včetně velké novely účinné od 1. 7.2017) a do kterého jsou k jednotlivým ustanovením zapracovány stovky praktických komentářů a příkladů  a také existující stanoviska Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Publikace poskytuje na 1 300 stránkách textu značnou informační základnu pro správnou aplikaci zákona o DPH v praxi.

Cena publikace činí 349 Kč. Tato cena je konečná.

Publikace je zasílána ve formátu word do 24 hodin po jejím objednání a to e-mailem spolu s fakturou.

V případě Vašeho zájmu zašlete  objednávku a fakturační údaje  e-mailem na adresu  miloshovorka@volny.cz  (u stálých odběratelů není třeba, nedošlo-li ke změně).

———————————————————————————————————————————

DPH – Přenesení daňové povinnosti komplexně a aktuálně

(stav k 31.12.2016) s komentáři a příklady

Autor: Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, autor řady daňových publikací (např. „Praktický průvodce zákonem o DPH“, vydáno v nakladatelství SAGIT)

Publikace se věnuje na 230 stránkách textu režimu přenesení daňové povinnosti

– komplexně (publikace se věnuje tuzemskému režimu přenesení daňové povinnosti, ale i zahraničnímu režimu přenesení daňové povinnosti)

a

– aktuálně (publikace reaguje na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2016 o řadu nových plnění – právní stav k 31. 12. 2016).

V publikaci jsou obsažena také stávající stanoviska a příklady GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti.

Jde o jedinou publikaci tohoto druhu v ČR a díky srozumitelnému výkladu a velkému množství příkladů umožní nabýt značnou jistotu při uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti v praxi.

Cena publikace činí 299 Kč a je konečná.

Publikace je zasílána ve formátu word do 24 hodin po jejím objednání a to e-mailem spolu s fakturou.

V případě Vašeho zájmu prosím o zaslání fakturačních údajů (u stálých odběratelů elektronických publikací není třeba, nedošlo-li ke změně).

—————————————————————————————————————————

 

 

 

Daňové publikace
  • Daňové a nedaňové výdaje za rok 2017
  • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2017 s komentáři a příklady
  • Zákon o DPH v roce 2017
  • DPH - Přenesení daňové povinnosti komplexně a aktuálně

    Podrobnou nabídku daňových publikací naleznete v sekci Nabídka daňových publikací.

    Autorem daňových publikací je Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, autor desítek daňových publikací a stovek článků s daňovou tématikou (např. nakladatelství SAGIT, VERLAG DASHÖFER a další)