KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH

Kontrolní hlášení je elektronickým rozpisem vybraných souhrnných údajů z přiznání k DPH v oddílech A.1. až A.5. a B.1. až B.3. kontrolního hlášení.

Pomocí systému kontrolního hlášení Finanční správa ČR provádí:

kontrolu údajů vybraných řádků přiznání k DPH s údaji v příslušných oddílech kontrolního hlášení

a

„křížovou“ kontrolu údajů v kontrolních hlášeních plátců DPH – obchodních partnerů.

Protože se data od dodavatele plátce a odběratele plátce týkající se zdanitelných plnění nad 10 000 Kč včetně DPH uváděná v jejich příslušném kontrolním hlášení elektronicky systémem kontrolního hlášení vzájemně „párují“, tak tento mechanismus u tuzemských zdanitelných plnění nad 10 000 Kč včetně DPH mezi plátci umožní na 100 % odhalit nárok na odpočet z fiktivních přijatých zdanitelných plnění (při „párování“ nebude dohledán poskytovatel zdanitelného plnění).

Tento mechanismus také umožní na 100 % odhalit nepřiznanou DPH u poskytnutého zdanitelného plnění nad 10 000 Kč včetně DPH mezi plátci, u něhož si odběratel uplatňuje nárok na odpočet (při „párování“ nebude u dodavatele zdanitelného plnění dohledána DPH, kterou měl povinnost přiznat, a o níž ve svém kontrolním hlášení uvedl údaje odběratel).

Kontrolní hlášení má svou úpravu v § 101c§ 101i zákona o DPH, která je konkretizována pomocí „Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení DPH“ a dalších sdělení publikovaných na internetových stránkách Finanční správy ČR, bez nichž není možné v praxi při vyplňování kontrolního hlášení postupovat.

 

 

 

Daňové publikace
  • Daňové a nedaňové výdaje za rok 2018
  • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2018 s komentáři a příklady
  • Zákon o DPH v roce 2018

    Podrobnou nabídku daňových publikací naleznete v sekci Nabídka daňových publikací.

    Autorem daňových publikací je Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, autor desítek daňových publikací a stovek článků s daňovou tématikou (např. nakladatelství SAGIT, VERLAG DASHÖFER a další)