BREXIT

Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystupuje o půlnoci ze dne 31. ledna na 1. února 2020 z Evropské Unie.

Na základě článku 127 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, kterou schválily výše uvedené strany, se po dobu přechodného období podle článku 126 (tj. do 31. 12. 2020) z hlediska DPH 11 měsíců nic nemění.

Jednoduše řečeno, během tohoto přechodného období se má za to, že jakýkoli odkaz na členské státy obsažený v právu Unie, včetně práva Unie prováděného a používaného členskými státy, zahrnuje i Spojené království.

Postupuje se tedy z hlediska DPH i nadále po dobu dalších 11 měsíců podle stejných pravidel pro uplatňování DPH jako dosud (např. při dodání tam se za stanovených podmínek dodání zboží osvobodí od DPH jako dodání zboží do jiného členského státu a nepodléhá celnímu režimu, při nákupu zboží odtamtud jde i nadále o pořízení zboží z jiného členského státu, kdy se samovyměřením – reverse charge přizná DPH na výstupu s příslušným uplatněním odpočtu této DPH na vstupu, přičemž toto pořízení zboží nepodléhá celnímu režim u).

Daňové publikace
  • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE za rok 2020 s podrobnými komentáři a příklady“
  • ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2020 s podrobnými komentáři a příklady
  • Zákon o DPH v roce 2020 s podrobnými komentáři a příklady

    Podrobnou nabídku daňových publikací naleznete v sekci Nabídka daňových publikací.

    Autorem daňových publikací je Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, autor desítek daňových publikací a stovek článků s daňovou tématikou (např. nakladatelství SAGIT, VERLAG DASHÖFER a další)